Domácnosti

Služby poskytované domácnostem

- vytvoření a nastavení domácí sítě, včetně bezdrátových sítí wifi

- nastavení internetového připojení

- konfigurace domácích PC a zařízení

- instalaci, údržbu software a hardwaru

- zaškolení pro práci s PC a konzultace